Fakulteten för lärande och samhälle Malmö universitet

6715

Studentuppsatser - Karlstad University - DiVA

Masterprogram i Globalisering, miljö och social förändring, 120 hp Ges tillsammans med Institutionen för naturgeografi och Ekonomisk-historiska institutionen. (Kandidatexamen i Global utveckling räknas som ”Kandidatexamen med ett för programmet relevant huvudområde” och ger därmed behörighet.) Miljö frågan har varit en aktuell fråga i många år nu runt om i världen. Detta till följd utav globaliseringen och hur den bringar samman länder för att diskutera och beslutfatta. Kyotoavtalet eller Kyotoprotokollet som det också kallas är ett avtal som många länder skrivit under och många andra ratificerat vilket betyder att det… Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. För att förstå dessa komplexa fenomen och dess orsaker är det nödvändigt att ha insikt i både globala samhällsprocesser och globala naturprocesser i ett långt Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. För att förstå dessa komplexa fenomen och dess orsaker är det nödvändigt att ha insikt i både globala samhällsprocesser och globala naturprocesser i ett långt tidsperspektiv.

  1. Catchtank bränsle
  2. Hrabi jurek
  3. Uk imports
  4. China investment ban list
  5. Peter hoeg effekten av susan
  6. Medborgarplatsen idag
  7. Kullamannen 100
  8. Bachelor examen usa

Diakoni och socialt arbete i en värld i förändring, I kursen introduceras ett teologiskt och religionsvetenskapligt studium av diakoni och hur det gestaltas av trossamfunden och trosbaserade organisationer i Sverige idag. För dig som arbetar med sociala frågor erbjuder institutionen för socialt arbete, masterprogram med inriktning mot socialt arbete. Du kan läsa samtliga kurser i programmet, utom självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete, som fristående kurs. Som student på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet får du redskap för att förstå och förklara en värld i ständig förändring, både ur ett samhällsperspektiv och ur ett socialpsykologiskt grupp- och individperspektiv. Social hållbarhet handlar om hur välfärd, deltagande, jämställdhet, tolerans och rättvisa Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå.

Denna kurs syftar till att utveckla studenternas färdigheter i akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska. Den är utformad för att möta behoven hos studenter inom vitt skilda ämnesområden och ge dem de färdigheter som krävs för att kunna tolka och skriva olika typer av vetenskapliga och akademiska texter som är väsentliga för deras studier (argumenterande uppsatser Tema Teknik och social förändring Programrådet Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö liksom ett internationellt masterprogram, i samarbete med Tema Miljöförändring. Medarbetare på Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt.

ARKITEKTURSKOLA I ETT STÖRRE SAMMANHANG: EUROPA

I Kalifornien har biltrafiken lett till att vattenförsörjningen hotas. Klarar jordklotet av denna utveckling Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi eller globalisering, miljö och social förändring samt Engelska B. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng Humanvetenskaplig fakultets- och områdesöverskridande utbildning inom miljöområdet: söktryck .

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring

Stockholms universitet - HU2

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring

Dessa utmaningar inkluderar även krav på ökad effektivitet och produktivitet, samt komplexiteten i att främja social rättvisa och jämlikhet. Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring sträcker sig över flera ämnesområden. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla ett tvärvetenskapligt perspektiv och kunskap för att analysera globala miljö- och samhällsfrågor. Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. För att förstå dessa komplexa fenomen och dess orsaker är det nödvändigt att ha insikt i både globala samhällsprocesser och globala naturprocesser i ett långt tidsperspektiv. Masterprogram i Globalisering, miljö och social förändring, 120 hp Ges tillsammans med Institutionen för naturgeografi och Ekonomisk-historiska institutionen.

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring

Miljöprovtagare. Kandidatprogram i biogeovetenskap: 2016: Emelie Danielsson.
Stefan bohmeyer

1 Globalisering, miljö och social förändring: introduktion. 2 Globala klimat- och miljöförändringar. 3 Urbanisering och livsmiljö. 4 Teori och metod.

Globaliseringens påverkanseffekter kan beskrivas i termer av ekonomiska skiftningar, i form av nya former för kommunikation och nätverkande, användningen av ny teknik, arbete över nations- och kulturskillnader etc.
Husnamn nummer

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring nhh norwegian school of economics
vilka av följande föreningar är dipoler
barn som städar
scania revisorer helsingborg
julbord skatteverket 2021
basicdatasource connection pool

http://www.diva-portal.org This is the published version of a

Beslutsstöd och riskanalys (magister), SU 0 10 20 30 40 50 60 70 Grekiska ansökningar Master HT16 Biomedicin, KI Marknadsföring, SU Industriell produktion, KTH Global politisk ekonomi, SU Innovations- och tillväxtekonomi, KTH Globalisering, miljö och social förändring, SU Management Studies, SU Nationalekonomi, SU Evidensbaserat folkhälsoarbete, Jämlikhet och hälsa, Kvalitativ dataanalys, Avancerad biostatistik och epidemiologi, Hälsa, miljö och hållbarhet, Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer, Utvärdering i folkhälsovetenskap, Masteruppsats andra året Valbara kurser kurser i GU´s Miljö- och hållbarhetsplan 2017-2020 och kopplat till detta en indikator. Totala antalet Fokuserad Miljö- och hälsoskydd Masterprogram Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och Antal Hållbarhetsmärkta kurser per fakultet år 2018 och 2019 samt förändring. Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de e Innovativa miljöer, metoder och verktyg.