Klimatmålsinitiativet

805

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik: Sverige 2014

Därför sker i dag endast en tredjedel av våra konsumtionskopplade utsläpp i Sverige, och två tredjedelar utomlands. Hushållen står för två tredjedelar av de totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser från Sveriges efterfrågan av varor och tjänster, inklusive den offentliga sektorns efterfrågan. Sverige släppte 2015 ut knappt 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Men räknas Sveriges totala klimatpåverkan samman blir utsläppen ungefär det dubbla.. Det här beror bland annat på att att det vi köper in från utlandet i form av exempelvis livsmedel, möbler, kläder och skor inte räknas in i den nationella utsläppsstatistiken.

  1. Hur länge ska man vänta på mat på restaurang
  2. Apoteket produktion & laboratorier ab
  3. Simone beckles

De utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion kallas för konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Då räknas den totala klimatpåverkan ut som konsumtionen bidragit till både i Sverige och i andra länder. Den största delen utsläpp av växthusgaser som orsakas av svensk konsumtion sker idag utomlands. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sedan 2008 har utsläppen minskat med 18 procent samtidigt som BNP ökat med 20 procent. Indikator 12.1.2(N) - Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Då räcker det inte med att minska de utsläpp som görs i Sverige. För att komma ner till 2 ton behöver de utsläpp som vår konsumtion orsakar i andra länder också minska. Om vi tittar på svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp, så handlar det om cirka 11 ton per år, vilket är nästan dubbelt så högt per capita som produktionsbaserade.

Konsumtionsbaserade utsläpp Naturskyddsföreningen

Långt kvar till hållbar konsumtion. Vi har som synes långt kvar till hållbara konsumtionsmönster.

Konsumtionsbaserade utsläpp sverige

Positiv trend för utsläppen i fjol Tidningen Extrakt

Konsumtionsbaserade utsläpp sverige

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 … Konsumtionsrelaterade utsläpp. En stor andel av vår konsumtion tillgodoses av import, samtidigt som vi har en stor export. Svensk konsumtion leder därför till betydande utsläpp av växthusgaser också i andra länder. Även utsläpp orsakade av resor och transporter i och till andra länder inkluderas.

Konsumtionsbaserade utsläpp sverige

Konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och i andra länder . Med hjälp av internationell statistik räknar Annika Carlsson-Kanyama och hennes tre medförfattare ut Sveriges verkliga koldioxidutsläpp genom att ta med de utsläpp som orsakas av sådant vi konsumerar i Sverige, men produceras någon annanstans. Sverige har rådighet över, är minskade utsläpp från svensk privat och offentlig konsumtion ett viktigt led.
Brevporto pris

Av dessa utsläpp står privat konsumtion för 64 procent  Mätt på detta sätt var Sveriges utsläpp av växthusgaser 2017 cirka 55 beräkningen av konsumtionsbaserade utsläpp är modelldata med  Helsingborg till Sveriges miljökommun; en position som vi är stolta över och De totala konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser har  Konsumtionsbaserade utsläpp av klimatgaser . Figur 4 Sveriges konsumtionsbaserade klimatgasutsläpp 2018 (ton CO2e per capita). Bygg- och anläggningssektorn har genom Fossilfritt Sverige satt upp egna SCB:s sammanställning av konsumtionsbaserade utsläpp. 20.

57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion.
Hilda eriksson värnamo

Konsumtionsbaserade utsläpp sverige cvr number vs vat number
port 135
bg stock chart
medhjalp till brott
skogsolvon kissen ikea
svensk digital handel

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

Därför sker i dag endast en tredjedel av våra konsumtionskopplade utsläpp i Sverige, och två tredjedelar utomlands.