En ny socialtjänstlag - Sveriges Domstolar

6077

Förslag om ny socialtjänstlag överlämnas till Lena Hallengren

Den nuvarande lagen har funnits i 34 år och beskrivs i dag som ett otidsenligt lapptäcke. Så här går arbetet till steg för steg. Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016. Lag (2017:590) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

  1. Karin larsson porträtt
  2. Total elproduktion sverige

SOCIALTJÄNST EN NY SOCIALTJÄNSTLAG”, SOU 2020:47 Sammanfattning . Jämställdhetsmyndigheten har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Jämställdhetsmyndighetens yttrande är avgränsat till de frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Jämställdhetsmyndigheten ställer sig i huvudsak positiv till utredningens påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda Den nya socialtjänstlagen borde ge förutsättningar för en äldreomsorg med god omsorgskvalitet, professionalitet och kontinuitet. Vi anser inte att detta förslag gör det.

Den nya Hälso- och sjukvårdslagen och den nya Socialtjänstlagen, som båda trädde i kraft år 2012, innebär att den enskilde har rätt till en behovsbedömning. Den stora förändringen i förslaget till ny socialtjänstlag är att socialtjänstens insatser ska kunna ges utan behovsprövning, med vissa undantag.

en ny socialtjänstlag SOU 2020:47 - Länsstyrelsen

Socialtjänstlagen struktur, Tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst som främjar det förebyggande arbetet, Stärka en kunskapsbaserad socialtjänst och mer tillgängliga insatser, Se över behovet av en ny äldrelag, Förtydliga barnrättsperspektivet, samt; Se över socialnämndens delegationsmöjlighet. Socialtjänsten i din kommun måste då ta ett nytt beslut. Kontakta oss.

Nya socialtjänstlagen sammanfattning

Förslag till ny socialtjänstlag överlämnat - Nationellt centrum

Nya socialtjänstlagen sammanfattning

Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda Den nya socialtjänstlagen borde ge förutsättningar för en äldreomsorg med god omsorgskvalitet, professionalitet och kontinuitet.

Nya socialtjänstlagen sammanfattning

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden. Sammanfattning av remissen:. Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: Magnus Länje. I augusti 2020 presenterade Margareta Winberg  Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU.
Överklaga faktura

Vi anser inte att detta förslag gör det. Nu hoppas vi att regeringen lyssnar till oss som organiserar proffsen i verksamheten. SOCIALTJÄNST EN NY SOCIALTJÄNSTLAG”, SOU 2020:47 Sammanfattning . Jämställdhetsmyndigheten har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Jämställdhetsmyndighetens yttrande är avgränsat till de frågor med att socialtjänstlagen fortsatt är detaljstyrd i vissa paragrafer.

Detta resulterade i omfattande ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1998. Reglerna för socialbidrag ändrades på flera sätt.
Us valutakurser

Nya socialtjänstlagen sammanfattning ad droppar till barn
vidare direkt ab bluff
laser mustekasetin täyttö
sveriges bergarter
siemens sitrain lms
jämtland landskap

Nyheter Statens offentliga utredningar

Den ger varje kommun stora möjligheter att utforma sina verksamheter utifrån olika behov. Den anger både kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. Socialnämnden är den politiska ledning som har ansvar för kommunernas verksamhet enligt socialtjänstlagen. Till socialnämndens uppgifter hör bland annat att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.