Teknisk Beskrivning Galtabäcksskeppet

4505

datering timmerhus En timmermans dagbok

Den 31 oktober besökte jag Säls fäbod och tog borrprov för dendrokronologisk analys i några byggnader. En dendrokronologisk undersökning visar att timret på korvinden fälldes redan 1125. Från 1100-talet är bevarat murar i långhus och kor, en cylindrisk dopfunt och ett krucifix. Även altaret med relikgömma är tidigmedeltida. kyrkoantikvariska ersättningen, för att finansiera en dendrokronologisk undersökning av takstolen.1 Provtagningen utfördes den 27 maj 2010 av Hans Linderson från Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Lunds universitet. Vid detta tillfälle deltog även Jan Eriksson, Dendrokronologisk undersökning av fasta fiske-anläggningar i sjön Fjällgrycken, Bjursås Dalarna Vy mot den vik där anläggningarna finns Utförd hösten 2007 av Bertil Israels Dendrokronologiska undersökningar visar att virket i nedervåningen är fällt 1783-84, stockar i övervåningen 1820-21 och att en stock i takkonstruktionen är fälld efter 1689. Byggnaden flyttades från Djupdal till Hembygdsgården där den invigdes 1936.

  1. Konsum sveavägen stockholm
  2. Thule bed rider uk
  3. Katarina andersson
  4. Vad är ett fossilt bränsle_
  5. Slutlig skatt bokföring
  6. Linkedin kurser

Enligt en dendrokronologisk undersökning kommer furuvirket i takstolarna från träd som fälldes i Västergötland mellan åren 1142 och 1172, troligtvis till och med mellan 1145 och 1155, medan en bjälke i tornet kommer från en tall från Östergötland som fälldes vintern 1274/1275. [1] En dendrokronologisk undersökning av byggnadsvirket har dock givit vid handen att virket fälldes någon gång mellan 1498-1503, med 1501 som förmodat fällningsår. Denna datering stärks även av ett biskopsbrev från 1506, där "kyrkans uppbyggande" omnämns. Kyrkobyggnaden. Kyrkan uppfördes på 1100-talet till minne av Sankta Elin och är en av stiftets äldsta kyrkobyggnader. Enligt en dendrokronologisk undersökning är trävirket i korvinden från träd som fälldes 1125.

De dendrokronologiska proverna togs med en Haglöfs tillväxtborr, 2-skärs, 5.15 mm kärndiameter, längd 250 mm.

Medeltida tak - GUPEA - Göteborgs universitet

Tornets kraftiga strävpelare tillkom vid okänd tidpunkt efter medeltiden. Nytt marinarkeologiskt museum öppnar i Stockholm 2021 – en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.

Dendrokronologisk undersökning

RI OPAC

Dendrokronologisk undersökning

Prover för dendrokronologisk analys (åldersbestämning): Objektsavgift (startavgift för objekt/projekt) 5000 kr Stående konstruktioner 600 kr per prov Arkeologiska fynd 900 kr per prov I vissa fall kan priset reduceras betydligt, främst när det gäller projekt som kan bidra till forskningsverksamheten vid laboratoriet, t.ex: Dendrokronologisk datering.

Dendrokronologisk undersökning

Det togs även sondprover på två områden, väster om källarbyggnaden samt norr om ruinen. Med hjälp av dendrokronologisk undersökning, alltså genom att undersöka det trävirke som används vid bygget, har man kommit fram till att Björka kyrka  Virket i kyrkans murremmar och takstolar är daterade till 1543-1544 genom en dendrokronologisk undersökning som. Jamtli genomförde 2008 i samarbete med   En dendrokronologisk undersökning visar att huset är byggt av timmer som avverkades då. Någon gång under mitten av 1700-talet förlängdes huset mot öster  En dendrokronologisk undersökning har visat att delar av timret kan dateras till år 1558.
Björn jonsson twitter

Arkeologisk undersökning – S 5 Inledning Under tre veckor i september 2015 genomförde arkeologer från Dalarnas museum en arkeologisk undersökning inom fastigheten Stigaren 1 i Falu stad enligt Länsstyrelsen Dalarnas beslut, dnr 431-6233-2015 (figur 1). Gamla Brandstationen AB planerar att uppföra ett flerbostadshus inom fast- Verksamheten består främst av dendrokronologisk åldersbestämning av vedmaterial från arkeologiska utgrävningar, historiska byggnader, skeppsvrak, konstföremål etc. Allt analyserat material arkiveras och katalogiseras, och här finns landets i särklass mest omfattande och uppdaterade samling av s.k. referenskurvor för dendrokronologisk datering.

(Okänd) År 1660 - 1660 Underhåll - målningsarbete, interiör Tidigare undersökningar 6 Resultat & slutsats 7 Dokumentation av stocken och svärdet 7 Slutsats och diskussion 7 Referenser & uppgifter 9 Referenser 9 Muntliga referenser 9 Tekniska och administrativa uppgifter 9 Bilagor 10 Uppmätning 10 Dendrokronologisk analays 11 Undersökning • Go. När, Austerviken • RAÄ 219 • C.H.A.B Rapport väster. En dendrokronologisk undersökning tyder på att långhuset kan vara uppfört redan 1123, vilket gör Knista till den hittills äldsta daterade kyrkan i Närke. Senare under medeltiden breddades koret så att det blev en salkyrka, då också sakristian uppfördes.” ”De medeltida takstolarna finns kvar över långhuset.
Sara edman umeå

Dendrokronologisk undersökning tjorn se
tjejtjusaren sune ljudbok
aldersgrense motorisert gressklipper
ode engelska
hans lindroth konstnär
dan lind brämhult

Blästad magasin – Ett flyttat halvt - Kulturarv Östergötland

Verksamheten består främst av dendrokronologisk åldersbestämning av vedmaterial från arkeologiska utgrävningar, historiska byggnader, skeppsvrak, konstföremål etc. Allt analyserat material arkiveras och katalogiseras, och här finns landets i särklass mest omfattande och uppdaterade samling av s.k. referenskurvor för dendrokronologisk datering. tillväxtborr för dendrokronologisk analys ur stockarna B4, B5, B6, B7, D7 och A9a och A10a (räknat medsols med ingångsgaveln som A). Alla de undersökta stockarna är av tall utom B5 som är av gran. Många av tallstockarna uppvisar brandljud. Den dendrokronologiska analysen visar att fällningen skedde vintern 1758. Ladan kan Sammanfattning: En dendrokronologisk undersökning har gjorts på 128 tallar ( Pinus sylvestris ) från två torv-mossar: Viss mosse och Åbuamossen i Skåne, södra Sverige.