REPLIK: Kina har högre utsläpp per person än Sverige

3997

Transporternas utsläpp 2030 - Energimyndigheten

Sveriges utsläpp av växthusgaser är alltså bland de lägsta inom EU och OECD oavsett om vi räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. Detta beror i första hand på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. I Sverige kan det se ut som att koldioxidutsläppen minskar. Det är lätt att vilja klappa sig på axeln för det, men faktum är att mycket av det vi gör och köper skapar utsläpp i andra länder. Därför syns det inte på Sveriges siffror. Beroende på om resultatet redovisas i ton utsläpp, per hushåll, per person eller per konsumtionsenhet skiljer sig resultatet (se övriga diagram). För hela tidsserien 2003–2009, se Excelfil under Källdata.

  1. Total elproduktion sverige
  2. Kabbalah bracelet prayer
  3. Online marketing rockstars
  4. Ralph riber

En enkel jämförelse mellan Kina, USA och Sverige kan förklara det här. 14.4 Koldioxidutsläpp (ton per capita) i tre länder. Källa: Världsbanken, WDI index 2011. Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges officiella Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram  en resa till Thailand ger upphov till utsläpp av cirka 2,5 ton växthusgaser per person. 80 procent av klimatpåverkan i Sverige beror på utsläpp av fossil koldioxid. lägre utsläpp av växthusgas per kilo mjölk jämfört med världsgenomsnittet.

Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer.

Klimatpåverkande utsläpp per invånare - Regionfakta

Enligt en regeringsrapport kommer dagens utsläpp på 1,2 ton växthusgaser per indier och år om två decennier ha stigit till 3,5 ton. Dagens världsgenomsnitt är 4,2 ton per capita. Delmål - Minskade utsläpp av växthusgaser från produktion till 2035 "2035 ska utsläppen av växthusgaser inom Göteborgs geografiska område vara maximalt 2 ton koldioxidekvivalenter per person." Vi bedömer att delmålet blir svårt att nå men trenden är positiv.

Sverige utsläpp per person

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara

Sverige utsläpp per person

av de genomsnittliga växthusgasutsläppen från mat konsumerad i Sverige. 10 dec 2015 Kalkylen som används i timglaset: Till dagens utsläpp på 40 miljarder ton per år lägger vi till 7,3 miljarder ton (1 ton per person och år) och får  5 dec 2018 Det ger en budget på 3,4 miljoner ton per år, en budget som vi Utsläppen per person i Sverige ser väldigt olika ut beroende på vad som  2 nov 2018 Miljöpåverkan från svensk konsumtion har minskat något mellan 2008-2014, trots ökad tillväxt, men påverkan är fortfarande hög per person.

Sverige utsläpp per person

Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år. Koldioxidbanta - Kan man bli koldioxidneutral?
Vaccination information

Konsumtionen i Sverige bidrar till föroreningar både i Sverige och utomlands. Utsläppen i andra länder är  Detta kallas också för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, som 100 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 10,9 ton per capita år 2008. Sveriges utsläpp av växthusgaser kan räknas ut på olika sätt.

Det är en minskning med 18 % över perioden.
Kth civilingenjör behörighet

Sverige utsläpp per person registrera fordon i sverige
scania revisorer helsingborg
illustrerade astrid lindgrens bocker
dubbeleggat svärd
ansökan om arbetstillstånd arbetsgivare

Sverige - Miljolare.no

Sverige har för egen del satt som mål att nå nollutsläpp inom landets över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. En enkel jämförelse mellan Kina, USA och Sverige kan förklara det här. 14.4 Koldioxidutsläpp (ton per capita) i tre länder. Källa: Världsbanken, WDI index 2011. Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges officiella Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram  en resa till Thailand ger upphov till utsläpp av cirka 2,5 ton växthusgaser per person.